Sponsorbeleid

Regelmatig krijgen we verzoeken om goede doelen of maatschappelijke initiatieven te sponsoren. Hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, we kunnen er niet altijd op ingaan. We richten ons in ons sponsorbeleid op duurzame en maatschappelijke initiatieven waar wij als hosting- en clouddienstverlener een bijdrage aan kunnen leveren. Lokaal in de regio van Zwolle, waar we onze oorsprong kennen. Wij denken hier het meest verschil te kunnen maken en te voorkomen dat onze bijdragen versnipperd raken.

We hebben een beperkt sponsorbudget dat we gericht inzetten. Sponsorverzoeken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • De sponsoring moet aansluiten bij de kernwaarden van Yourholding: toegankelijk, gedreven en deskundig.
  • De sponsoring helpt een brede groep binnen de (lokale) samenleving. Yourholding richt zich vooral op lokale projecten, activiteiten of verenigingen in de regio Zwolle. Dit doen we met het oog op het versterken van de positie van Zwolle als e-commerce-hoofdstad van Nederland.
  • Yourholding sponsort vooral activiteiten of partijen die ons de mogelijkheid bieden ons relatienetwerk te onderhouden en versterken.

Relatie hosting- en clouddiensten
We geloven in de toekomst van IT als verbinding tussen landen, ondernemingen en mensen en zien het als randvoorwaarde voor toegang tot succes. Wij ondersteunen daarom het liefst projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot onze activiteiten in hosting- en clouddiensten. Yourholding ondersteunt geen individuen, feesten, projecten met een religieus of politiek karakter, studiereizen of studentenverenigingen en niet schriftelijk onderbouwde verzoeken.

Vanuit onze kernwaarde ‘gedreven’ hechten we waarde aan de stimulering van sportactiviteiten op lokaal en regionaal niveau. Daarom sponsoren we PEC Zwolle.
Incidenteel sponsoren we door het ter beschikking stellen van (financiële) middelen aan goede doelen die aansluiten bij onze kernwaarden. 

Sponsorvraag indienen? Stuur een onderbouwd verzoek naar info@yourholding.nl.